I dream of a city in which we can be a bit more happy with what there is.
in which we get rid of what we do not need,
sweeping clean, yes, in our own homes, before our own doors,
in which I myself and many others just do their work,
what we have to do, each our thing,
as good as we can.
where we can be here and now, as we are,
who we are, whatever our origins.
a city which calms down,
and gives rest to those who visit her
or to those who come here for the first time
and want to stay.
little step by little step.

je rève d'une ville dans laquelle nous serions
un peu plus content avec ce qu'il y a,
tout simplement.
où nous lachons tout ce dont nous n'avons pas vraiment besoin,
un grand nettoyage, oui,
dans notre propre maison, devant notre porte,
où moi-même et d'autres font ce que nous avons à faire,
comme nous devons le faire,
comme nous pouvons le faire,
le mieux possible.
où nous sommes, ici et maintenant,
telle que nous sommes,
peu importe nos origines.
une ville qui se repose,
et donne du repos à ceux qui la visite
ou à ceux qui la visitent
ou à ceux qui souhaitent y rester.
au pas, petit pas par petit pas.

ik droom van een stad waarin we wat meer tevreden zijn met wat er is.
waarin we het overtollige wegwerken, verteren,
grote kuis van ons eigen huis, voor eigen deur.
waarin ikzelf en vele anderen gewoon hun werk doen,
zoals we dat horen te doen, ieder het zijne,
zo goed als we kunnen.
hier en nu en gewoon zijn zoals we zijn,
wie we zijn, waar we ook vandaan komen.
een stad die tot rust komt,
en rust geeft aan die haar bezoeken
of aan die er voor het eerst toekomen en er willen blijven.
stapvoets verder, stapje voor stapje.

Lukas